GOOGLE Translate na webu ILCIK.CZ
 

A na co se můžete těšit v roce 2017?

Příští rok bych osobně velmi rád vydal tři knihy.

Historie Dubňan

V první řadě to bude kniha s výrazně doplněnou historií obce Dubňany od XIV. století, zvláště o zajímavosti, zjištěné ze starých listin. Podařilo se mi například rozšířit seznamy dubňanských obyvatel z listin, počínajíc rokem 1600. Dále jsem pečlivě extrahoval seznamy dubňanských obyvatel podle panských urbářů z let 1600, 1653 a 1691, v brněnském archivu jsem zpracoval více než 400stránkovou knihu se seznamem dubňanských vlastníků vinohradů v hoře Vyšické (dnes Pod Dubňanskou horou) od roku 1723, v archivu již několik let postupně zpracovávám všechny důležité kartony z fondu bývalého hodonínského velkostatku atd.

Předpokládám vydání knihy někdy v předvánočním období 2017.

Jako ukázku zde vkládám jednu stránku z budoucí knihy, obsahující výpis z dubňanské úmrtní matriky z roku 1759:

dubňanská úmrtní matrika 1769  

ukázka z matriky zemřelých Dubňany od roku 1759
-----------------------------------------------------------------

 

psal ji tehdy lokální kaplan dubňanský Ignác Havránek (viz vpravo nahoře - Ignatius Hawranek), v Dubňanech se konaly pohřby i pro sousední Ratíškovice, které byly do Dubňan přifařeny od faktického ustanovení lokálního kaplanství (resp. přítomnosti kaplana) od 1. ledna 1754 až do roku 1867

 

 

8. leden 1759 - Štefan, syn Jakuba Varadínka z Ratíškovic, zemřel ve věku 14 let

9. leden 1759 - Marina, dcera Kateřiny Trávníčkové z Dubňan, 13 let

10. leden 1759 - Josef, syn Jiřího Engelbergera, dubňanského láníka, 19 let

18. leden 1759 - Anna, dcera Josefa Stokláska z Dubňan, 2 roky

24. ledna 1759 - Matouš Fiala z Dubňan, 65 let

6. února 1759 - František Kvasnička z Dubňan, 36 let

6. února 1759 - Marina, manželka Martina Trnky z Dubňan, 35 let

7. února 1759 - Jan, syn Martina Ličmana z Ratíškovic, 6 let

22. února - Marina, manželka Tomáše Budiše z Dubňan, 56 let

26. února 1759 - Josef, syn Pavla Kratochvíly z Dubňan, 8 let

1. března 1759 - Josef, syn Jana Tmana z Dubňan, věk 22 let

1. března 1759 - Jiří, syn Jana Jančaříka z Dubňan, 12 let

1. března 1759 - Kateřina, dcera Martina Kostrhúna z Dubňan, 5 let

5. března 1759 - Anna Písecká z Ratíškovic, 36 let

7. března 1759 - Jan Hůcha z Ratíškovic, 65 let

15. března 1759 - Jiří Búček z Dubňan, 45 let

Na dalším obrázku vidíte ilustraci toho, že zástupci významných rodů měli za kmotry také významné lidi, třeba zástupce vrchnosti. V roce 1779 se na dubnanském čísle 15 narodil syn Jan dubnanskému učiteli a regeschorimu, Janu Meinzlovi a jeho ženě Marianně. Jako kmotr dítěti šel dubnanský myslivec Václav Stembera s ženou Kateřinou.

1779 rektor Meinzl

berg buch dubnian  

Horenská kniha Dubňan (1720 - 1810)

----------------------------------------------------------------------------------

 

Jak byly v roce 1723 evidovány dubňanské vinohrady ve Vyšické hoře, předané roku 1790 z vůle pana hraběte dubňanským poddaným?

 

To popisuje "Berg Buch Dubnian" (horenská kniha obce Dubňany. Podle úvodního článku, psaného v němčině, je vedena od 7. září 1720 (Zápis uskutečněn na hodonínském zámku 18. října 1723) za panování Marie Antonie z Lichtenštejnu, provdané Czoborové (v knize psána jako Gräfin von Zobor). Obsahuje celkem 250 listů, popsáno je pouze 197. Na rozdíl od druhého dílu knihy není na konci (okolo roku 1810) nijak vrchnostenskou správou uzavřen.

 

V knize bylo evidováno celkem 167 vinohradů - č. 1 vlastnil např. Jíra Orlovský, 4 - Martin Kvasnička, č. 5 PAvel Vyskočil, č. 8 - Matěj Hajdůch, č. 25 - Václav Kotásek, č. 39 - Jura Navrátil, č. 52 - Václav Chludil apod.Zapomenutá elektronická válka na železné oponě

Další knihou bude definitivně poslední vydání knihy o VÚ 7495 Zbiroh, doplněné o dosud nezvěřejněné kapitoly, např. předání bojových zástav, podrobnější popis průzkumných stanovišť, popis a nákresy někdejších pracovišť na zámku Zbiroh a v úvodu i historii elektronické války.

Předpokládám vydání knihy někdy počátkem prázdnin 2017. (Pokud to nebude posunuto vlivem mého zdravotního stavu).

Jako ukázku vkládám 4 stránky z historie zbirožského útvaru okolo roku 1963.

zbiroh 1963 zbiroh 1963 zbiroh 1963 zbiroh 1963

Familia genealogia - Historie rodů Ilčík

Jako poslední knihu si nechávám podrobnou genealogii rodů Ilčík. Nikoli jednoho rodu, ale téměř všech Ilčíků v České republice. Dal jsem si (a stále dávám) práci s matrikami hodonínského panství, sčítacími operáty i osobními vzpomínkami pamětníků. Mám v podstatě hotovou historii všech 13 dubňanských rodů Ilčíků, z velké části jsou dokončeni ti z Mutěnic, Dolních Bojanovic, Rakvic. Připravuji se na poslední dva - jeden rod v jižních Čechách a jeden ze Svitavska.

Součástí této knihy bude i historie slezského rodu Wiweger.

Podívat se zatím můžete na ukázku jedné z nejstarších - matričně doložených - příslušnic rodu Ilčík. V roce 1664 si v hodonínském kostele bere Anna Ilčíková, vdova po Jiřím Ilčíkovi z Dolních Bojanovic, také vdovce, Václava Turka z Mutěnic.

rok 1664 - Anna Ilčíková

Vydání této knihy zatím není určeno, předpoklad je, že to bude někdy mezi červnem a listopadem 2017. Na rozdíl od dvou předešlých knih bude distribuován výhradně mezi příslušníky rodů Ilčík).