AUTOR WEBU

 

Autorem této části webu s názvem "Genealogie rodu ILČÍK a rodů příbuzných" je Václav ILČÍK. Práce vznikala v průběhu let 1992 až 2020 a je postavena na několika základních částech:

- generace rodu Ilčík (Václav Ilčík)
- generace rodu Wiweger (Alena Ilčíková, roz. Wiwegerová)
- jiné rody Ilčík
- rody příbuzné (Kratochvílovi a pod.)

Je možné, že se - pro množství textu - v práci vyskytnou i faktografické chyby. Neváhejte mě na ně upozornit.

Práce je zaměřena hlavně na jednotlivé generace rodu Ilčík (z okresu - a tím i bývalého panství - Hodonín). Jiné rody - kromě Wiweger - se vyskytují pouze jako doplněk k uvedenému výzkumu. Jestliže toužíte dostat se k datům z jednotlivých generací, vězte, že dělám pouze za peníze nebo protihodnotu (vyměním část údajů o generaci za jinou větev rodu Ilčík, kterou ještě nemám zpracovanou, jiné rody mě na výměnu nezajímají). Údaje o členech rodiny po roce 1900 nepředávám vůbec, to je věc výzkumu každého jednotlivého genealoga.

Pokud mne chcete kontaktovat, využijte odkaz nahoře.