Václav ILČÍK - oficiálně i neoficiálně vydané knihy

 

Odposlechové stanoviště na vrcholu pohoří Hohen Bogen
Jedna z fotografií z mých každoročních cyklotoulek podél bývalé železné opony. Na snímku je někdejší odposlechové stanoviště na Hohen Bogenu (Bavorsko, 2019). Jeho vrchol je dobře vidět z protějšího českého stanoviště na vrcholu Čerchova v Českém lese. Jako jedno z mála na území Německa nebylo zbořeno. (Typicky německým způsobem "návratu k přírodě"). Nyní je přeměněno na místo turistických výletů a existuje snad i plán do budoucna na přeměnu na muzeum studené války. Vojenská část elektroniky je z věží vyjmuta a nachází se v bývalých kasárnách v Bad Kötztingu. Jeho podrobný popis najdete, spolu s popisem Čerchova z doby studené války, mj. i v odkazované prodávané knize.

 

V minulosti jsem se podílel na tvorbě některých knih, nebo jsem je přímo sám vydal. V průběhu let 2002 až 2021 jsem proto uveden jako autor několik knih z oblasti vojenství a elektronického boje, popř. regionální historie, zaměřené hlavně na bývalé panství Hodonín a moji rodnou obec Dubňany. U malého počtu dalších knih jsem byl spoluautorem nebo jsem poskytnul podklady (texty a fotografie) v mnoha dalších.

Většina knih - zvláště těch s vojenskou tématikou - byla vytištěna na předem zadanou objednávku a není již dneska dosažitelná - tyto knihy byly napsány pro určitou cílovou skupinu čtenářů, ale vytisknuty pouze jako neveřejné.

Vybrané knihy z tohoto přehledu jsem však nechal opatřit ISBN pro oficiální šíření a odevzdal 5 povinných výtisků do stanovených knihoven, kde si je můžete půjčit.Tyto knihy jsou tedy z hlediska zákona schopné veřejného šíření a tím pádem dostupné i formou digitálního dotisku na objednávku. Všechny knihy, které lze ještě dneska zakoupit formou digitálního dotisku, mají "klikací" odkaz na příslušný e-shop v poznámce. (Jediným důvodem veřejného šíření knih s "military" tematikou je doložení mého autorství v příslušném oboru v daném roce. Předpokládám, že dále se již této oblasti věnovat nebudu. Myslím, že na to máme ze státního rozpočtu několik dobře financovaných organizací).

Tyto knihy se dělí do dvou základních skupin - vojenská tematika a oblast regionální historie. V budoucnu - pokud mi zbude nějaký čas - plánuji vydat další knihy z oblasti genealogie aobecné techniky.

Soupis knih je tedy rozdělen do čtyř částí:

 

 

 


 

 

 

 

Knihy, které je možné stále objednat (koupit)

 

 

Všechny moje dosavadní knihy byly vydány ve spolupráci s Librix.eu a to digitálním tiskem. Pouze na některé z nich jsem s nimi podepsal nevýhradní smlouvu o prodeji knihy přes jejich e-shop. Knihy, do kterých jsem přispíval, jsou vydány někým jiným a obvykle klasicky (hlubotiskem).

Momentálně je veřejně dosažitelná pouze jediná moje kniha s tematikou historie elektronického boje:

 

Z Kralovic a Zbiroha až do Opavy (1. a 2. díl)

 

seženete ji na dolním klikacím odkazu (protože já osobně žádnou distribuci nedělám). Knihu je potřeba objednat, po zvolení dopravy zaplatit a v některých případech několik dní počkat, než se kniha vytiskne. (Ale to pouze v případě, že není skladem, což by bylo napsáno na tom odkazu)


http://www.eshop.librix.eu/Z-Kralovic-a-Zbiroha-az-do-Opavy-1-a-2-dil-d484.htm

 

Prodej uvedené knihy se řeší formou digitálního dotisku podle zájmu veřejnosti - někdy tedy musíte počkat, někdy ji mají v určitém počtu skladem. (Pokud jsou skladem, je to na webu přímo napsáno). K uvedené ceně je potřeba započítat poštovné 99 - 139 Kč (nahoře v záložkách si vyberte způsob dopravy a tím i cenu).

 

Z Kralovic a Zbiroha až do Opavy (toto je jediná DOSAŽITELNÁ kniha na e-shopu, ale bez té krabičky, v e-shopu se prodávají jenom samostatné knihy!
(Krabička byla vyrobena pouze ve velmi omezeném počtu kusů pro moje nejbližší přátele a jako dárek, její výroba totiž knihu poměrně zdražuje)

 

 

 


 

 

 

 

Ostatní, v minulosti vydané knihy

 

Tyto knihy už nejsou a ani v budoucnu nebudou dosažitelné :-(((. Byly vytištěny na objednávku ve stanoveném počtu kusů a rozeslány přímo na určené adresy objednavatelů.

 

 

Knihy z oblasti regionální historie

 

Katolická církev patří obecně mezi organizované skupiny, které dbají na průběžné zpracování svojí historie. Ne vždy je ale zpracována do dostatečné hloubky, popř. s dostatečnou úrovní objektivity.

V rámci dokončení genealogie svého rodu a dějin dubňanské (farní, triviální, základní) školy jsem proto více rozpracoval dějiny katolické církve v Dubňanech, protože s ní úzce souvisela právě i výše zmíněná dubňanská škola. Dalším důvodem zpracování byla čirá nutnost prohledat i církevní archiválie v diecezním archívu v Rajhradě, které by doplnily obrázek obce v obdobích, ze kterých chybí jiné archivní dokumenty. Výsledkem byla (neveřejná) kniha, obsahující nejen dějiny církve v Dubňanech po třicetileté válce, ale i přehled kněží (farářů, kaplanů, kooperantů). Součástí je i kapitola, popisující vznik brněnské diecéze odloučením od starší olomoucké. Dubňany, jako obec na rozhraní dvou krajů totiž nebyla ještě dlouho její součástí. Dále jsem doplnil i stručnou historii hodonínského děkanství. (Kniha už dnes není dosažitelná, ale její přepracovaná verze vyjde v další knize o historii Dubňan, jejíž vydání plánuji na polovinu roku 2022).

 

Střípky z historie římsko-katolické církve v Dubńanech (2015)

 

 

Moje starší knihy jako vzpomínka pro vojenské veterány

 

 

Níže jsou uvedeny všechny vydané knihy s vojenskou tématikou. Jako bývalý voják však nejsem specialistou na veškeré odvětví vojenství, zde popisuji pouze okolnosti vzniku části zpravodajské služby armády, zabývajícící se tzv. elektronickou válkou, tj. zjišťováním radiových a radiotechnických prostředků protivníka, zaměřování jeho polohy, možnosti jejího rušení nebo ničení.

V průběhu rešeršních prací na tomto velmi rozsáhlém a dříve utajovaném tématu elektronické války podél železné opony jsem pro veterány vydal postupně několik knih, popisujících pohraniční průzkumná stanoviště, vývoj příslušné složky armádní zpravodajské služby a především speciálních vojenských útvarů ve Zbirohu a Litoměřicích, navazujících celkem logicky na předválečné jednotky telegrafních praporů, jejichž vznik lze doložit až ke konci první světové války.

Během let 2013 - 2019 jsem vydal k této tématice celkem 7 knih - sice s různým obsahem, ale vždy jednotným zaměřením - elektronickou válkou. Většina z nich byla tištěna jako neveřejná, dosažitelná je (na objednávku) již pouze poslední z nich, na niž přikládám přímý hypertextový odkaz. Ostatní knihy jsou již nedostupné a rozhodně se nebudu snažit dělat dotisky.

Přehled vydaných - a dnes už nedostupných - knih s vojenskou tématikou:

 

Havran a Poledník (již nedosažitelná). Útlá knížka, na které jsem si vyzkoušel první kroky s vydáváním knih. Popisuje tehdy známé okolnosti vzniku a fungování dvou pohraničních stanovišť čs. zpravodajců. (Zde jsou sice jen dvě stanoviště, ale ve výše zmíněné prodávané knize jsem popsal téměř všechna čs. stanoviště a také některá na německé straně hranice, popř. jinde ve světě.

 

7. radiotechnická brigáda (žlutá) (již nedosažitelná)

 

7. radiotechnická brigáda (zelená) (již nedosažitelná)

 

VÚ 7495 Zbiroh) (již nedosažitelná)

 

Stanoviště elektronického průzkumu podél železné opony Havran (již nedosažitelná).
Vytištěna pouze za účelem slavonostního otevření rekonstruované rozhledny Havran v roce 2014.

(V průběhu slavnostního otevření v roce 2014 jsem byl jedním z řečníků. Jak to probíhalo).

 

Poledník - proti proudu vojenského času (již nedosažitelná)

Rád se účastním, pokud mi to čas dovolí, některých setkání vojáků-veteránů z určitých pohraničních stanovišť. Touto knihou, věnovanou pouze "jejich" místu služby, jsem splnil slib, daný nějakou dobu předtím operátorům z Poledníku. (Zdravím, Mílo...)

 


 

 

 

Knihy, kde jsem byl spoluautorem, nebo jsem přispíval jejich autorům

 

Byl jsem iniciátorem a jedním z autorů monografie o minulosti a současnosti rodné obce Dubňany u Hodonína. Knihu vydal v roce 1999 městský úřad, zpracoval tým více autorů pod vedením Mgr. Maděryče. Kniha vznikla k 650. výročí první písemné zmínky o obci. Já jsem měl na starosti - mimo jiné - kapitoly o nejstarší historii obce. Bohužel vzhledem k nedostatku času už nebylo možné do knihy vtěsnat i větší podrobnosti o počátcích dolování lignitu nebo sklářského průmyslu, které se následně objeví v dalších knihách.

 

Monografie k 650. výročí první písemné zmínky o Dubňanech (1999). Vytištěno 2000 kusů, rozebráno

 

V září 2003 jsem se - opět jako spoluautor - podílel na přípravě sborníku k 250. výročí vzniku triviální školy v mé rodné obci Dubňany. (Škola byla založena - společně s lokální kaplankou - rozhodnutím hraběte Czobora v roce 1753). Výsledný sborník k výročí byl nakonec hlavně prací učitelů zdejší základní školy, můj přínos spočíval především v zajištění archiválií a podklaů pro prezentaci.

 

Sborník k 250 letům triviální školy v Dubňanech

 

Několikrát jsem svoji práci popularizovat v televizi a rozhlasu. (Ukázky zde). Moje texty dále najdete v různých knihách, které zveřejňují větší podrobnosti, co se nevešly z časových důvodů na televizní obrazovku. To je případ několika dílů pořadu Toulavá kamera (nejvíce například v č. 20). Manželčiny fotografie zase najdete v několika školních učebnicích zeměpisu.


 

 

Plánované knihy k vydání

 

 

V prvním pololetí roku 2022 plánuji vydat veřejnou knihu z historie mé rodné obce Dubňany u Hodonína, která svoji podrobnější historii zatím nezná a je to opravdu ostuda.

Kniha je připravována pod pracovním názvem "Střípky z historie Dubňan" (s podtitulem "Císařská obec uhlí, skla a vína") a bude zaměřená na období od nejstarších listinných záznamů (1349) do skončení první světové války (1918), s důrazem na poslední století.

Na jaře 2021 je však hotová pouze z cca 60 % a dokončovací práce pokračují vzhledem k dosud pokračující covidové pandemii nesmírně pomalu, protože archivy i další potřebné instituce jsou v lockdownu. Nejsem proto schopen lépe upřesnit, kdy půjde kniha do tisku. Mohu ale poskytnout základní info o obsahu:

 

Ukázky z dosud hotových částí, abyste viděli, co můžete očekávat:

 

 

Podrobnější popis historie obce, doplňující podobné kapitoly v monografii z roku 1999. Zde je ukázka z období, kde hodonínské dominium se teprve vytvářelo a postupně k němu vyly připojovány okolní obce. V roce 1511 už byly Dubňany součástí hodonínského panství

 

Panské urbáře - jako zdroj jmen dubňanských osadníků - jsem také hodně doplnil, část urbářů jsem opatřil doplňkovými tabulkami se jmény tehdejších obyvatel Dubňan

 

Za léta bádání ve starých dubňanských archiválií jsem shromáždil doslova stovky zajímavostí. O několik málo z nich, pocházejících z matrik, se s vámi v této kapitole podělím.

 

Po roce 2000 jsem se intezivně zajímal o pozůstatky zaniklých vesnic v okolí Dubňan a účastnil se i několika výprav přímo v terénu bývalých vesnic. Do brněnských archelogických ústavů jsem dodal část zemních nálezů z těchto míst (především hliněnou keramiku), později jsem se (částečně) podílel i na leteckém průzkumu těchto lokalit. (V současnosti si již všechna místa kontroluji z výšky svým vlastním dronem s kamerou). Především jsem se ale pokusil zpracovat veškeré archivní poznatky o těchto vesnicích, jejich lokalitách a nakonec i okolnostech zániku. Každá z vesnic (Mokronosy, Jarohněvice, Jiříkovice) má proto v knize svoji vlastní kapitolu.

 

O dubňanském vinohradnictví dodnes kolují ne vždy objektivně podložené pověsti. V knize jsem proto zpracoval speciální kapitolu, založenou na znalostech tzv. horenské knihy, tedy něco jako seznamu vinohradníků, kteří dostali právo (povinnost) se starat o svěřené vinohrady v mutěnické části katastru, označované tehdy jako Vyšická hora. (Později získala název Dubňanská, ale stále patří do mutěnického katastru). Do kapitoly jsem zpracoval i seznam většiny tehdejších vinohradníků a poplatků - jak ve formě peněz, tak i hotového vína - které byli povinní po roce 1690 (kdy je hraběcím rozhodnutím dostali) hodonínské vrchnosti. Součástí kapitoly jsou i podrobnosti o tehdejších zvycích (horenská práva) a jednotkách, používaných ve vinohradnictví.

 

Na rozdíl od středního školství, vzniklého v Dubňanech až po druhé světové válce, o tom školství základním toho moc nevíme, zvláště k okolnostem jeho vzniku až do poloviny XIX. století. Z církevních i jiných zdrojů jsem proto tuto kapitolu doplnil, včetně okolností vzniku farní (triviální) školy v roce 1753 (fakticky ale az 1754), poplatků za vzdělání, postavení učitelů a okolnosti rozšiřování školy v souvislosti s velkým nárustem Dubňan v poslední čtvrtině XIX. století.

 

Výše uvedenou (neveřejnou) knihu o katolické církvi v Dubňanech jsem také doplnil o tehdy dosud neznámé okolnosti prvních dubňanských (hodonínských) matrik. Zcela jsem přepracoval kapitoly, věnované dubňanským kněžím a době jejich působení v obci. Kromě kapitol o působení farářů (tato ukázka popisuje P. Václava Aloise Oharka) jsem doplnil alespoň stručně působení pomocných kněží (kaplanů, kooperátorů). Opravil jsem i okolnosti vzniku dubňanské farnosti z původní lokalie, protože tato událost se stala skutečně až v roce 1845, nikoli 1843, jak bylo dosud uváděno.

 

Jako pomoc dubňanským rodákům, kteří se snaží vytvářet genealogie svých rodů, jsem několik velkých kapitol knihy věnoval vytváření popisných čísel domů v Dubňanech, což byla doslova otročina, protože jsem se navíc pokusil je poskládat tak, aby byla jasná majetková držba konkrétních domů napříč generacemi jejích obyvatel. Bohužel se mi to nepodařilo stoprocentně, protože v číslování dubňanských domů byl v minulosti pořádný chaos.

 

Součástí zpracování čísel popisných dubňanských domů je i popis jejích obyvatel. Jména a příjmení, stejně tak - mnohdy exotická - místa narození jsem se snažil kontrolovat a ověřovat v lexikonech obcí, ale přesto se mi nepodařilo některé z nich dohledat, protože lidí přicházeli do Dubňan pracovat a žít z opravdu vzdálených končin, kde stará a dnes už neexistující Halič byla ta nejvíce známá.... Tabulky jsem - kde to šlo - opatřoval komentáři z hlediska rodných jmen manželek nebo mými poznámkami k původu. Vzhledek k pravidlům GDPR jsou všechny osoby, zde uvedené, narozeny před rokem 1910, dnes tedy nežijící.