Autoři webu ILCIK.CZ

 

Autory webu jsou - pokud není uvedeno jinak - Alena a Václav Ilčíkovi.

Veškerý obsah je jejich .prací a jako takový i zůstane Pokud chcete použít některé fragmenty webu (například texty, fotografie, videa a podobně) ke své práci nebo dalšímu publikování, MUSÍTE mít naše svolení. (Můžete o ně požádat na stránce s kontaktem). Některé naše fotografie jsou již součástí učebnic pro základní či střední školy a se svolením k dalšímu publikování naší práce za úplatu nebo nepeněžní plnění máme již určité zkušenosti. S povolováním pro neziskové účely obvykle neděláme problémy, pokud jsme seznámeni dodatečně s jeho realizací v podobě knihy nebo časopisu zdarma. (To je - spolu s uvedením nás jako autorů - jedna z mála podmínek).

Alena a Václav Ilčíkovi v projektu Bedřichovice nad Temží (2015)
Alena a Václav Ilčíkovi v projektu Bedřichovice nad Temží (2015)

V žádném případě není dovoleno stránky našeho webu propojovat s jinými weby, vkládat je do jejich rámců (iframe) a podobně - veškerý náš obsah obsah zůstane pouze na tomto webu, ať už se jedná o Aleniny "Toulky", "Rozhledny" nebo Vaškův "Iron Curtain project", "Genealogii" či "Dubňany nostalgické". Jestliže chcete spolupracovat, rádi vaši iniciativu uvítáme a to hlavně v těchto oblastech:

u Aleny

u Vaška:

Jestliže chcete odkazovat na některé konkrétní stránky našich webů, můžete tak činit dle libosti. Pokud nechcete odkazovat konkrétní adresu, budeme rádi, pokud odkážete na vstupní stránky celých webů, tj.:

Děkujeme, že jste navštívili naše weby.