Václav ILČÍK - knihy z oblasti genealogie a regionální historie

 

 

Tyto knihy už nejsou a ani v budoucnu nebudou dosažitelné :-(((. Byly vytištěny na objednávku ve stanoveném počtu kusů a rozeslány přímo na určené adresy objednavatelů.

Katolická církev patří obecně mezi organizované skupiny, které dbají na průběžné zpracování svojí historie. Ne vždy je ale zpracována do dostatečné hloubky, popř. s dostatečnou úrovní objektivity.

V rámci dokončení genealogie svého rodu a dějin dubňanské (farní, triviální, základní) školy jsem proto více rozpracoval dějiny katolické církve v Dubňanech, protože s ní úzce souvisela právě i výše zmíněná dubňanská škola. Dalším důvodem zpracování byla čirá nutnost prohledat i církevní archiválie v diecezním archívu v Rajhradě, které by doplnily obrázek obce v obdobích, ze kterých chybí jiné archivní dokumenty. Výsledkem byla (neveřejná) kniha, obsahující nejen dějiny církve v Dubňanech po třicetileté válce, ale i přehled kněží (farářů, kaplanů, kooperantů). Součástí je i kapitola, popisující vznik brněnské diecéze odloučením od starší olomoucké. Dubňany, jako obec na rozhraní dvou krajů totiž nebyla ještě dlouho její součástí. Dále jsem doplnil i stručnou historii hodonínského děkanství. (Kniha už dnes není dosažitelná, ale její přepracovaná verze vyjde v další knize o historii Dubňan, jejíž vydání plánuji na polovinu roku 2022).

 

Střípky z historie římsko-katolické církve v Dubńanech (2015)