Genealogie rodu Ilčík

 

Můj rod není na Slovácku tím "původním" rodem, který na jihu Moravy byl i před třicetiletou válkou. Přestože nemám úplně podrobně zpracované dvě nejstarší generace, vypadá to, že rod Ilčík se v Dubňanech objevil až hluboko po skončení třicetileté války. To by nebylo nic zvláštního - panství Hodonín bylo za války jedno z nejvíce zničených panství, kde lidi buď zahynuli nebo utekli.

Nová šlechta potom lákala na jihomoravská panství poddané ze svých jiných držav, například ze střední a severní Moravy nebo dokonce z Uher (Slovenska). To poslední je zřejmě platné i pro rod Ilčíků, který se v Dubňanech začíná objevovat nekdy po roce 1675, přičemž v Bojanovicích ještě o něco dříve.

Počátkem dvacátého století bylo v Dubňanech podle popisných čísel 13 rodin s příjmením Ilčík a většina z nich měla ještě úzké rodinné vazby. Z dubňanských Ilčíků vznikla minimálně část stejnojmenných rodin v Ratíškovicích a Mutěnicích, z těch se potom část přiženila i do Čejkovic.

Kniha je k dnešnímu datu (únor 2022) hotova pouze asi z 25 % a finišovat budeme tedy nejdříve koncem roku 2023.

Zatím alespoň pár ukázek zatím nehotové knihy. Jako první je ukázka kapitoly o jazykovědném hledání původu jména Ilčík.

Panské urbáře - jako zdroj jmen dubňanských osadníků - jsem také hodně doplnil, část urbářů
jsem opatřil doplňkovými tabulkami se jmény tehdejších obyvatel Dubňan.
Zde je ukázka zápisu příjmení Ilčík v jednom urbáři z roku 1691.

 

Část Ilčíků, odešlých z Dubňan jsem našel v okolních vesnicích bývalého hodonínského panství, neboť v té době ještě nebylo tak úplně jednoduché - kromě odchodu na vojnu - se odstěhovat někam dál. Toto je ukázka ratíškovických Ilčíků.

Založení rodu Ilčíků v Ratíškovicích.

 

Součástí knihy bude i pověst o zbojnické tradici rodu Ilčík. (Viz Staré pověsti české, kde gajdošík Ilčík je ten druh Jánošíka, který ho nakonec zradí pánům. V hodně slovenských nebo moravsko-slovenských pověstech vystupuje Ilčík jako zbojník, bylo proto logické, že jsem si tuto tradici dal i do rodinného znaku naší brněnské rodiny.

 

 

Rodinný znak Václava Ilčíka