Knihy, do kterých jsem přispíval nebo kde jsem spoluautorem

 

Byl jsem iniciátorem a jedním z autorů monografie o minulosti a současnosti rodné obce Dubňany u Hodonína. Knihu vydal v roce 1999 městský úřad, zpracoval tým více autorů pod vedením Mgr. Pavla Maděryče. Kniha vznikla k 650. výročí první písemné zmínky o obci. Já jsem měl na starosti - mimo jiné - kapitoly o nejstarší historii obce. Bohužel vzhledem k nedostatku času už nebylo možné do knihy vtěsnat i větší podrobnosti o počátcích dolování lignitu nebo sklářského průmyslu, které se následně objeví v dalších knihách.

 

Monografie k 650. výročí první písemné zmínky o Dubňanech (1999). Vytištěno 2000 kusů, rozebráno

 

V září 2003 jsem se - opět jako spoluautor - podílel na přípravě sborníku k 250. výročí vzniku triviální školy v mé rodné obci Dubňany. (Škola byla založena - společně s lokální kaplankou - rozhodnutím hraběte Czobora v roce 1753). Výsledný sborník k výročí byl nakonec hlavně prací učitelů zdejší základní školy, můj přínos spočíval především v zajištění archiválií a podkladů pro prezentaci.

 

250 let triviální školy v Dubňanech
Sborník k 250 letům triviální školy v Dubňanech

 

Několikrát jsem svoji práci popularizoval v televizi a rozhlasu. (Ukázky zde). Moje texty dále najdete v různých knihách, které zveřejňují větší podrobnosti toho, co se nevešlo z časových důvodů na televizní obrazovku. To je případ několika dílů pořadu Toulavá kamera (Josef Maršál, Marek Podhorský, Iveta Toušlová), kam jsme - společně s manželkou - poskytli několik textů a hlavně fotografií. Do tištěné podoby Toulavé kamery č. 20 jsem poskytnul mj. podklady o bývalém stanovišti elektronického průzkumu, nyní rozhledně, Havran u Tachova. (V dalším dílu pozdější Toulavé kamery jsem dělal "mluvící hlavu" u rozhledny Poledník - viz předchozí odkaz).

 

Toulavá kamera č. 20
Do tištěné podoby Toulavé kamery č. 20 jsem poskytnul mj. podklady o bývalém stanovišti elektronického průzkumu, nyní rozhledně, Havran u Tachova.

Několik příspěvků jsem poslal i do knih Zdeňka Šmídy, který se intenzivně věnuje státní hranici a všemu, co s ní souvisí. Přispěvek tvořily písemné a fotografické podklady o několika místech podél bávalé železné opony. Za zmínku stojí především 2 knihy. První knihou je "Tajemství šumavské hranice" (2019). Výpravná publikace pojednává o historii hranice na Šumavě od středověku po současnost. Moje příspěvky se týkaly především přítomnosti zpravodajců podél státní hranice, tzn. především historii Poledníku. (Na obsah knihy se můžete podívat tady).

O dva roky později jsem přispěl i do druhé knihy "Tajemství západní hranice - Chebsko, Tachovsko, Domažlicko" (2021). (Na její obsah se můžete podívat tady). Ta volně navazuje na povídání o šumavských hranicích, avšak přesouvá čtenáře o kus dál do stále neznámé, nepřelidněné a atraktivní oblasti Chebska, Tachovska a Domažlicka u státních hranic s Bavorskem. Zde jsem přispěl k popisu některých bývalých stanovišť elektronického průzkumu na státní hranici, především Čerchova u Domažlic a Dyleně u Mariánských Lázní

 

Knihy Zdeňka Šmídy, do kterých jsem přispíval svými texty a fotografiemi
Knihy Zdeňka Šmídy, do kterých jsem přispíval svými texty a fotografiemi